Akasse priser
Der findes rigtigt mange arbejdsløshedskasser i Danmark – faktisk op mod 30. Både tværfaglige såkaldte gule akasser og de mere traditionelle og ofte dyrere akasser. Det er vigtigt at være medlem af en akasse, hvis man er i farezonen for at kunne blive fyret, da men ikke har ret til at få udbetalt dagpenge, hvis man ikke var medlem af en akasse, da men blev fyret. Så må man nøjes med den meget lavere kontanthjælp. Det er derfor vigtigt at være sikret igennem en akasse men der er ingen grund til at betale for meget. Der er stor forskel på kontingentprisen de forskellige akasser imellem. Du kan læse mere om akasser på ama.dk og akasseindex.dk.

Om fagforeninger
Fagforeninger er derimod en faglig organisation (fagforbund), som støtter dig i forbindelse med dit arbejdsliv, f.eks. ofte igennem overenskomstforhandlinger eller juridisk rådgivning vedrørende arbejdsmæssige konflikter eller spørgsmål. Det giver en ekstra sikkerhed at være medlem af en fagforening, da du der igennem har ret til gratis juridisk rådgivning og fagforeningen kan køre retssagen for dig, hvis det bliver nødvendigt uden at du skal til at betale for en dyr advokat. Læs mere om fagforeninger på billige-fagforeninger.dk.